Thursday 16 April 2009

Endelig godkjenning av kennelnavn.

I dag fikk jeg brev fra NKK om at ventetiden var over.... "Vi har den gleden av å medele dem om at protesttiden på Deres kennelnavn er ute og at De kan nå begynne å benytte kennelnavnet." Det vil si at jeg nå offisielt er innehaver av Kennel SHIPMANN DOTTIR! Det ligger en historie bak mitt kennelnavn som strekker seg helt tilbake til 1970 da husets første strihår kom i hus, etterfulgt av mange, mange fler... Min far valgte "Shipman" til kennelnavn siden han var kaptein. Valget mitt ble jo såre enkelt.

Valper som kommer fra mitt oppdrett vil derfor få følgende navneoppbygging: Shipmann Dottir's + Valpenavn.

No comments: